Privacy & Cookie Statement

Iedere dag zetten wij ons in om voor onze klanten ‘meer mogelijk te maken’. Dat doen we met ons assortiment aan hulpmiddelen, maar ook met onze advies- en servicedienst. Om een goed hulpmiddel te kunnen verstrekken en adequate service te kunnen verlenen heeft Medux informatie en persoonsgegevens nodig. Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze klanten en verwerken persoonsgegevens volgens de wettelijke rechten en plichten. Daarnaast streven wij ernaar het gebruik van persoonsgegevens te minimaliseren.

Wij willen graag transparant zijn en in dit statement kunt u lezen wat wij met persoonsgegevens doen en op welke (juridische) gronden deze verwerkingen gebaseerd zijn.

Dit statement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke Medux B.V., Reactorweg 160, 3542 AD Utrecht (hierna; Medux).

Soort Gegevens

Medux werkt met persoonsgegevens die direct of indirect van de betrokkene zijn gekomen in het kader van het leveren van een dienst of service. Het soort persoonsgegevens is afhankelijk van de service of dienst. Het verzamelen van persoonsgegevens wordt beperkt tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de levering van de dienst of service.

Doel Verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt om een dienst of service aan onze klanten te kunnen leveren. Om ook na de levering service aan de klanten te kunnen leveren zullen persoonsgegevens worden verwerkt om contact te kunnen onderhouden, zo kunnen we de klant goed van dienst zijn en onze producten en diensten blijven verbeteren.

Medux maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming

Beveiliging Gegevens

Medux neemt passende technische en organisatorische maatregelen met

betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

De toegang tot persoonsgegevens is beperkt, dit betekent dat alleen medewerkers die in de uitvoering van hun functie toegang tot persoonsgegevens nodig hebben, hier toegang toe hebben. Toegang tot gegevens kan enkel met een versleutelde verbinding worden verkregen.

Delen Persoonsgegevens

Medux verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij u ons hiervoor toestemming heeft verleend, of wanneer wij op grond van wettelijke voorschriften verplicht zijn om medewerking te verlenen.

 • Autoriteiten: Persoonsgegevens zullen gedeeld worden met de autoriteiten indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie te verstrekken.
 • Dochter/Zuster Maatschappijen: Indien het noodzakelijk voor de uitvoering van de verstrekte opdracht, voor het leveren van een service of het uitvoeren van een overeenkomst zullen persoonsgegevens worden gedeeld met een groepsmaatschappij van Medux.
 • Dienstverleners: Informatie wordt aan dienstverleners verstrekt indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijnen

Medux bewaart gegevens met in achtneming van de wettelijke bewaartermijnen. Zolang een betrokkene een dienst of service afneemt zullen de persoonsgegevens bewaard blijven.

Cookies

Als u Medux.nl bezoekt, plaatsen wij mogelijk cookies op het apparaat waarmee u ons bezoekt (mobiel, tablet of desktop). Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn belangrijk voor een website om goed te functioneren. Medux gebruikt cookies om de kwaliteit en de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Medux kan geen personen identificeren aan de hand van de cookie informatie. Op onze website maken wij gebruik van onderstaande cookies;

 • Sessie cookies;
  Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.”
 • Tracking cookies van onszelf;
  Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.“
 • Tracking cookies van derden
  Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.
 • Google Analytics;
  Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen door een wettelijke verplichting of door een overeenkomst met sub verwerkers. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor gerelateerde Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. Google slaat informatie op in de Verenigde Staten en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
 • LinkedIn, Twitter en Facebook;
  Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code van deze netwerken, waardoor cookies worden geplaatst. Wij hebben geen invloed op deze cookies, voor meer informatie leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter en/of LinkedIn
  De informatie die wordt verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter en Facebook zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Cookie overzicht

Naam Type Omschrijving Bewaartermijn
Google Adwords Advertisement Optimaliseren van advertenties. 1 jaar
Newrelic Server analytics Met New Relic monitoren we de service van de website. Gedurende de sessie
Google fonts Functioneel Maakt dat lettertypes getoond worden zoals de bedoeling is Max. 1 jaar
Youtube Functioneel Een cookie zodat je Youtube filmpjes op onze site kan bekijken. Maximaal 2 jaar

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookies automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Links naar andere websites
Op Medux.nl staan een aantal links naar websites van onze partners. Als u daarop klikt, wordt de website van die partner geopend. Zodra u op de website van een van onze partners bent, is het privacy beleid van die partner van toepassing.

Uw Privacy rechten

Onder de AVG heeft u het recht op inzage van uw persoonsgegevens, het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en het recht om gegevens over te (laten) dragen. Voor vragen over uw rechten kunt u contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen uzelf te identificeren.

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen dan kunt u dit kenbaar maken via dit webformulier of door een bericht te sturen naar privacy@medux.nl of naar Medux B.V., T.a.v. afdeling klantenservice, Reactorweg 160, 3542 AD Utrecht.

Recht om Privacy statement te wijzigen

Medux behoudt zich het recht voor om bovenstaande privacy statement te wijzigen. Raadpleeg regelmatig het privacy statement voor de meest actuele versie.

Heeft u vragen of klachten

Heeft u vragen over uw gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met de klantenservice.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om onze Functionaris Gegevensbescherming te informeren. Dit kunt u doen door een brief te sturen naar: Medux B.V., T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Reactorweg 160, 3542 AD Utrecht, functionarisgegevensbescherming@medux.nl

Bent u toch niet tevreden met hoe er met uw verzoek om wordt gegaan dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen of klachten omtrent het privacy statement kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Klantenservice Medux:
Telefoon: 088 – 10 20 100
Email: klantenservice@Medux.nl

Functionaris Gegevensbescherming
Email: functionarisgegevensbescherming@medux.nl

(C) Medux juli 2018