CiranMeduxHeader

Vanuit Top Care health services werken we samen met Ciran. Verspreid over het land heeft Top Care expertisecentra met gespecialiseerde revalidatieteams die het Ciran concept mogen voeren.

Ciran verleent poliklinische revalidatiezorg die voor iedere Nederlander vanuit de basiszorgpolis verzekerd is. De poliklinische revalidatiebehandeling van Ciran is bedoeld voor mensen met chronische pijn, chronische vermoeidheid en voor mensen met chronische klachten aan het bewegingsapparaat.

Ciran maakt in haar behandeling gebruik van een gecombineerde aanpak van revalidatie en maatschappelijke activering. De revalidatiezorg van Ciran is gericht op het zelf leren managen van gezondheid en gedrag. In het verbeteren van gezondheid staan functioneren en maatschappelijk participeren centraal, omdat deze in grote mate bijdragen aan het gezond zijn en blijven. Voor meer informatie over Ciran bezoek de website: www.ciran.nl.