missie, visie , kernwaarden medux

Visie, Missie, Kernwaarden

Visie:

Medux houdt de zorg betaalbaar door innovatieve en duurzame oplossingen te bieden aan zowel  zorgontvangers als zorgaanbieders ongeacht welke vergoedingsstructuur beschikbaar is, ongeacht de levensfase van de klant en ongeacht de locatie van de zorgbehoefte.

Missie:

Wij willen dat iedereen de mogelijkheid heeft het leven te leiden dat hij/zij zelf wil.
Dat doen we door de onafhankelijkheid, participatiemogelijkheid en kwaliteit van leven van mensen te vergroten door bij alles wat we doen niet in beperkingen te denken maar in kansen.

Kernwaarden:

Onze medewerkers vormen de organisaties van Medux en delen een vijftal kernwaarden die laten zien wie we zijn, wat belangrijk is voor ons en hoe we werken:

  • Empathisch
  • Authentiek
  • Verantwoordelijk
  • Professioneel
  • Proactief