over Medux

Over Medux

Zorg voor welzijn, in de breedste zin van het woord. Dat is waar Medux voor staat. Vooruitkijkend naar en anticiperend op verdere vergrijzing, veranderende regelgeving, nieuwe technologieën, de ontwikkeling van e-commerce en duurzaamheid. Wij wijzen graag de weg in de veranderende wereld van de zorg.

Een passend antwoord op elke zorgvraag

Medux streeft ernaar om met haar organisaties altijd een passend antwoord  te geven op elke zorgvraag.  De vraag van de klant staat centraal en wij helpen om zo goed mogelijk te voorzien in zijn of haar behoefte. Wij volgen de ontwikkelingen in de markt en zoeken naar nieuwe oplossingen met onze huidige organisaties, maar ook door nieuwe organisaties toe te voegen.

Medux werkt door haar organisaties samen met veel verschillende partijen. Met thuiszorgorganisaties, zorgprofessionals, zorgverzekeraars, ziekenhuizen, gemeenten en leveranciers. Ook faciliteren wij de afstemming tussen zorgconsumenten, zorgprofessionals en zorgpartijen en bieden we elke partij passende antwoorden.

De mensen van Medux

De mensen van Medux kennen de wereld van de zorg en hebben praktische ervaring, aangevuld met actuele kennis over wet- en regelgeving. Daarmee zijn zij in staat direct de juiste wegen te bewandelen. Zowel voor de consument als de zorgprofessional staan wij klaar.