Duurzaam ondernemen

duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen wordt breed doorgevoerd in de bedrijfsvoering: duurzaam personeelsbeleid, duurzame dienstverlening en duurzame inkoop zijn terug te vinden bij alle organisaties van Medux. Elk bedrijf is uniek, maar samen zijn ze sterker en ze kunnen op eenvoudige wijze elkaar en de klant meenemen naar een duurzame oplossing voor vragen/problemen.

Zelfstandigheid ondersteunen

Zoals Medux haar organisaties ondersteunt bij zelfstandigheid, zo ondersteunen de organisaties van Medux de klanten. De organisaties van Medux maken het mogelijk om voor iedereen een gepaste oplossing te vinden om langer zelfstandig door het leven te gaan. En als dit (tijdelijk) niet meer gaat, helpen zij klanten ook naar de volgende stap.

De kunst van gezond zijn

kunst van het gezond zijn

Gezond zijn en gezond blijven is de wens van elke organisatie, maar ook van elk individu. In het verbeteren van gezondheid staan functioneren en maatschappelijk participeren centraal, omdat deze in grote mate bijdragen aan het gezond zijn en blijven.

Innovatief

innovatie

Innoveren en het inspelen op marktontwikkelingen is een speerpunt voor alle organisaties van Medux, maar ook voor Medux zelf. Nieuwe organisaties zullen toegevoegd worden om ook in de (nabije) toekomst klaar te zijn voor de zorgvraag van dat moment.